Roma Britanyasının Tüm Tarihi

MS 43 yılında Romalılar, İmparator Claudius’un emriyle geldiler, İngiltere’yi gördüler ve fethettiler ve onu Roma İmparatorluğu’nun bir parçası haline getirdiler. İngiltere’ye yeni bir Roma adı olan Britannia verildi ve İngiltere tarihinin ilk yazılı kayıtları başladı. İstila muazzamdı, büyüklük olarak 2. Dünya Savaşı’nın 1900 yıl sonraki D-Day İstilasına benziyordu. Böylece 400 yıllık Roma Britanya dönemi başladı.

Roma işgalinin ilk yüzyılında, günümüzün güneydoğu İngiltere’si Romalıların kontrolü altındaydı. Ufak tefek direnişlerle karşılaştılar, ancak hiçbiri başarılı olmadı. Galya’da (Fransa) ticaret yoluyla imparatorlukla bazı köklü bağları olan Britanyalıların çoğu da onlara yardım etti.

Romalılar da çok gevşek savaşçılardı. Fethettikleri topraklarda yaşayan insanları Roma kültürünü, inançlarını veya geleneklerini takip etmeye zorlamadılar, onlar sadece vergilerin zamanında ödenmesiyle ilgileniyorlardı. Romalıların bu tavrı, halkın onları kabul etmesini kolaylaştırdı.

Roma istilasıyla kaderi değişen Britanya adasının 2 bin yıllık tarihine ışık tutan belgesel tek solukta izlenecek türden…